Stenging av vei og trafikk

Vedtatt stenging av vei:
 
I tidsrommet 07:00 til 13:00 den 2. april vil det være stengt for all bilkjøring og trafikk i følgende veier
– KNOFFS GATE
– SCHWARTZ GATE
– C O LUNDS GATE
– COLLETTS GATE
– ØVRE EIKERVEI
– NEDRE EIKERVEI
Det vil ikke være mulighet for ankomst eller utreise til boliger i berørte veier.
BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GT VIL VÆRE STENGT I ET LØP. Trafikken vil rutes over i 2-felt.
 
Parkering:
 
For beboere som har behov for å kjøre ut på søndag anbefales det å parkere på motsatt side av Bjørnstjerne Bjørnsons gate rundt og ved Blix parkeringshus kvelden før.
                                                                                                                                                     
For beboere rundt Øvre og Nedre Eikervei anbefales det å parkere på Gulskogen senter eller utenfor avstengte veier slik at man kan kjøre ut av avstengt sone.
(Parkering på Gulskogen senter er avgiftsbelagt. Kvittering og refusjon for parkering kan rettes på epost til: kontakt@rekordlopet.no )
Ta kontakt med oss ved spørsmål på: 
kontakt@rekordlopet.no eller på telefon 40003122.

Vedlagt her er vedtak fra Vegvesen, Politiet, Fylkeskommune og Drammen kommune.